Pracovní skupina od 2001 (referentka Naděje Mandysová). Příprava koncepce duchovní služby, vzdělávání, ekumenická spolupráce, mezinárodní kontakty (Evropská asociace nemocničních kaplanů), jednání se státní správou. Od 2005 realizován kurz duchovní služby pro laiky i profesionály. Proměna v komisi ERC. V říjnu 2005 4. studijní den ERC na téma duchovní služby v nemocnicích.