Členové komise:
Pavel Pokorný, Českobratrská církev evangelická (referent komise)
Janusz Kozusnik, Slezská církev evang. a.v.
Petr Fiala, MUDr., Ing., Církev bratrská
Miroslava Mlýnková, Církev československá husitská
Václav Pavlosek, Dr., Starokatolická církev
Kateřina Hábová, Starokatolická církev
Aleš Opatrný, ThD., Římsko-katolická církev
Ondřej Stehlík, MUDr., Pravoslavná církev