Ministr Radko Martínek navrhl vládě, aby schválila změnu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na rok 2006. Ta spočívá ve zvýšení rozpočtové položky na úvěry na modernizaci bytu. Jde o vytvoření nové rozpočtové položky na pomoc při obnově povodní poškozeného bytového fondu ve výši 1 mld. korun a s tím samozřejmě zvýšení celkových výdajů Fondu v roce 2006 o 3 mld. korun. Vláda návrh schválila.
"V průběhu posledních týdnů vznikly dva vážné důvody, které vyvolaly závažnou a časově velmi naléhavou potřebu změny rozpočtu SFRB na rok 2006, který byl dne 15. prosince minulého roku schválen Poslaneckou sněmovnou. Jedním z důvodů je postup v realizaci programu nízkoúročených úvěrů na modernizaci bytu, druhým jsou důsledky povodňové situace," přiblížil ministr Martínek.
Aby nebylo poskytování úvěrů na modernizaci bytu v krátké době zastaveno, bylo podle ministra nezbytné zvýšit objem finančních prostředků v příslušné položce výdajové části rozpočtu Fondu na rok 2006 o 2 mld. Kč. V březnu 2006 zahájil SFRB poskytování nízkoúročených úvěrů do výše 150 000 Kč mladým žadatelům na financování modernizace bytů. "O tento produkt je obrovský zájem. Do dnešního dne bylo podáno více jak 8 000 žádostí. I když budeme předpokládat, že počet žádostí bude postupně klesat, do konce roku jich bude uplatněno celkem cca 26 000, a bude proto třeba zajistit do konce roku zdrojové pokrytí v objemu 3 mld. Kč. Příslušná rozpočtová položka v rozpočtu Fondu však počítá pouze s objemem 1 mld. Kč," informoval Martínek.
K tomu problému přistupuje zcela aktuální potřeba využít finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pomoc lidem postiženým povodní. Pomoc z prostředků Fondu bude poskytována jednak ve formě těchto nízkoúročených úvěrů do 150 000 Kč, ovšem pochopitelně bez věkového omezení. Proto Martínek současně předložil návrh novely nařízení vlády, v němž jsem navrhl odstranit věkový limit.
Druhou formou bude dotační pomoc adresovaná do "povodňových fondů obcí". Z těchto fondů potom obce budou poskytovat finanční prostředky jednotlivým vlastníkům povodní poškozeného bytového fondu. Za tím účelem je však třeba doplnit výdajovou část rozpočtu Fondu o novou položku ve výši 1 mld. Kč. Současně předkládám také návrh novely nařízení vlády, kterou se tato forma pomoci využívaná již v roce 2002 znovu "oživí".