Významné odkazy na světová náboženství a organizace zabývající se mezináboženským dialogem k dispozici zde
Informace o Společnosti pro studium sekt a nových náboženských hnutí se dozvíte zde