Ve dnech 25. a 26. září se na Vranově sešly ekumenické rady církví ČR a Rakouska. Samotné jednání začalo po slavnostní ekumenické bohoslužbě v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, konané v rámci ekumenické neděle, a po přijetí celé delegace brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.
Ekumenické rady církví si vyměnily informace o svých aktuálních aktivitách, byly oboustranně představeny projekty duchovní péče ve zdravotnických zařízeních a na letišti, a tak mohlo dojít k podnětnému srovnání fungování těchto aktivit u nás a v Rakousku. Rakouská strana nás také seznámila s přípravami na 3. evropské ekumenické shromáždění, které se bude konat v rumunském Sibiu v září 2007, a dále s letošní úspěšnou vídeňskou akcí „Noc otevřených kostelů“.
Sezení bylo věnováno i společnému historickému projektu o náboženském životě v příhraničních městech a obcích (Brno jako první modelové město). Prof. Filipi, Dr. Melmuková a Prof. Schwarz seznámili obě strany s výsledky svého bádání. ERC se pak usnesly na další aktivní podpoře tohoto projektu. (Na polovinu ledna 2006 je plánováno setkání představitelů brněnských církví, v rámci něhož jim bude projekt představen).