Armáda České republiky - hlavní vojenský kaplan Mgr. Tomáš Holub sdělil, že se koncem května 2001 bude konat dobrovolné vojenské cvičení kazatelů různých církví.
Akce má připravit několik kazatelů - absolventů základní vojenské služby - na situace různých krizových situací, kdy by bylo nanejvýš potřebné, aby kazatelé různých církví byli přítomni pro případy pastorační péče o postižené ( např. při povodních). Cvičení bude obsahovat zdravotnickou a ženijní přípravu, setkání s psychologem, návštěvu u vězeňské kaplanské služby. Uskuteční se však i ekumenické bohoslužby pro veřejnost, polní mše s Večeří Páně a též teologická přednáška jednoho z účastníků na téma "Jak hledat útěchu v Hospodinu."