Nedílnou součástí Ekumenické neděle je každoročně sbírka na dobročinné účely. V letošním roce jsme se zaměřili na rodinnou problematiku a ve spolupráci s nadací Divoké husy podpoříme několik rodinných center pečujících o funkční rodiny, rodiny s pohybově i mentálně znevýhodněnými dětmi a v neposlední řadě organizace zabezpečující návrat dětí do funkčních rodin a organizace podporující pěstounskou péči. Všechny podpořené projekty budeme prezentovat na webových stránkách Ekumenické rady a přineseme aktuální podrobné informace o využití prostředků z naší ekumenické sbírky.
Letáček ke sbírce naleznete zde.