Ekumenická neděle proběhne v Brně 16. září 2007.
V 17.00 hodin se v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově setkají zástupci místních křesťanských církví. Ekumenickému modlitebnímu shromáždění bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, kázáním poslouží Jan Asszonyi z Církve bratrské.
Téma liturgie a celé akce nese letos název: "Světlo Kristovo září nade všemi".