S představiteli místních křesťanských církví se do brněnské katedrály sv. Petra a Pavla přišlo společně pomodlit více než dvě stě věřících.
Ekumenickému modlitebnímu shromáždění, v jehož průběhu zazněla svědectví přímých účastníků nedávného setkání v rumunském Sibiu, předsedal generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Také on měl možnost prožít společné chvíle v Sibiu. Kázáním všechny přítomné povzbudil Jan Asszonyi z Církve bratrské.