Součástí bohatého programu setkání Mezinárodního společenství biskupů v Praze byla i návštěva Ekumenické rady církví. V sídle Církve bratrské se sešli biskupové se zástupci ERC.
Kardinál Miloslav Vlk zahájil program společnou modlitbou, poté se biskupové seznámili prostřednictvím prezentací s činností Ekumenické rady. Předseda Pavel Černý i další zástupci ERC na závěr odpovídali na zajímavé dotazy a reakce, z nichž vyplýval zájem biskupů o ekumenické dění v ČR. Mnohé aktivity, jako například vojenská duchovenská služba nebo nedávné společné prohlášení ERC a ČBK o eutanazii, byly hodnoceny velmi pozitivně a mohou posloužit jako inspirace pro ekumenickou spolupráci církví v zahraničí.