Součástí programu 1. Ekumenického shromáždění na Řípu bude také ekologická stezka pro děti, při níž se děti prostřednictvím hry seznámí s otázkou životního prostředí a naléhavostí péče o něj. Křesťané jsou zavázáni k péči o Stvoření, rádi bychom se proto věnovali také tomuto tématu, které nás všechny spojuje.
Centrum environmentální výchovy a vzdělávání UK PedF Praha se zapojilo do příprav “Ekologické stezky”, která bude letos poprvé doprovodným programem ekumenické poutě na Říp nazvané "Modlitba za domov" pořádané Ekumenickou radou církví dne 28. října 2007.
Současná vedoucí Centra environmentální výchovy a vzdělávání UK PedF Praha Kateřina Jančaříková spolupracuje v rámci Ekologické sekce České křesťanské akademie s ERC již řadu let, ale poprvé organizuje akci tak rozsáhlou a s tak hojnou předpokládanou účastí.
Ekologická stezka se bude skládat ze sedmi zastavení – šesti zastřešených stánků 160x80x220cm a jednoho zastavení pod širým nebem v lese, na kterých najdete jak úkoly pro děti (na deskách), tak i informace, postery apod. pro jejich případný doprovod (na stěnách stánků). Na každém zastavení se budou účastníkům věnovat tři nebo čtyři studenti Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze.
Témata a aktivity na zastaveních se budou věnovat ekosystémům české republiky. Motem Ekologické stezky je “Každý má svůj domov” – tedy nejen lidé, ale také zvířata a rostliny a houby. Bez domova by zahynuli, migranti zase ničí domov původním obyvatelům. Aktivity na každém zastavení budou rozděleny pro mladší a starší žáky. Cílová skupina křesťané, především děti a jejich rodiče ze všech denominací. Hlavní cíl akce: upozornit cílovou skupinu zábavnou formou na problematiku životního prostředí a probudit (nebo posílit) v nich environmentální svědomí.
Tato cílová skupina (křesťané) je relativně málo zasažená osvětou v této oblasti a proto, především v zahraničí, je v posledních letech hojně oslovovaná (viz Edward Wilson: Náboženství a věda jsou dvě nejmocnější společenské síly ve světě, Sedmá generace 1/2007 s. 44).