V neděli před slavností patrona českých zemí sv. Václava se ekumenická bohoslužba konala i v žateckém klášterním kostele Korunování Panny Marie.
Předsedalo jí šest představitelů církví - Špaček o. Praem. za římsko-katolickou církev, kazatel Bratrské jednoty baptisů Stehlík, farář Adámek za Církev československou husitskou, arciděkan pravoslavné církve Jachňuk, farář Veselý za Českobratrskou církev evangelickou a farář Škarvada za křesťanské sbory.
Téměř hodinové bohoslužby se zúčastnilo asi padesát věřících ze všech jmenovaných církví. Ti si společně za hudebního doprovodu varhan zazpívali píseň, vyslechli dvě čtení, žalm i evangelium z Písma svatého a promluvu. Všichni společně pak vyznali svou víru a pomodlili se modlitbu "Otče náš". Přítomní představitelé církví pronesli prosbu k Bohu a na konci bohoslužby děkan Špaček udělil přítomným záverečné požehnání.
(Zdroj: Žatecký týdeník 29/2007, autor: Zdenka Uïanová)