Křesťané v Chrástu u Plzně se letos k tradici slavení Ekumenické neděle připojili poprvé společnou bohoslužbou farního sboru Českobratrské církve evangelické s římskokatolickou farností v Dýšině. Pozvání přijali i místní křesťané z Křesťanského sboru nebo Církve adventistů sedmého dne.
Bohoslužba se konala v neděli 23. září 2007 v 17 hodin v modlitebně chrásteckého evangelického sboru. Po ní následovalo společné posezení s občerstvením.
Při sbírce po bohoslužbách bylo vybráno 1 560 Kč, které byly předány oddílu Sluníčko pro činnost mateřského centra a dětského hřiště.
Chrástečtí a dýšinští křesťané slavili letos ekumenickou bohoslužbu už jednou, a to 18. ledna v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Zdroj: http://chrast.evangnet.cz/