Symbolický úkon lití vody z různých "pramenů" (džbánů) do společné "studny" (mísy)

Aleš Čejka - 22. 1. 2015

Symbolický úkon lití vody z různých "pramenů" (džbánů) do společné "studny" (mísy) proběhl v rámci ekumenické bohoslužebné slavnosti, která se konala dne 19. ledna 2015 v modlitebně Evangelické církve metodistické v Praze 2 v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. "Tato voda, pocházející z různých pramenů, je symbolem naší jednoty, která je sice zatím nedokonalá a našim očím skrytá, přesto však už mezi námi existuje." (Zdroj: POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM, Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. – 25. ledna 2015).
Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů v roce 2015 bylo „Ježíš jí řekne: ‚Dej mi napít!‘“ (Janovo evangelium 4,7)
Nenalezeny žádné záznamy.