Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 

Ekumenická akademie pořádá s partnery z Evangelické akademie Míšeň seminář zaměřený na českou religiozitu. Zveme Vás na tu část setkání, která je přístupná i pro...