Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 

Při příležitosti Slavnostního shromáždění BTM k 18. výročí zahájení své činnosti Vás srdečně zve BTM na Muzikál STROM. Představení se koná v sobotu, dne 6....