Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 

Milí přátelé v Ježíši Kristu, sestry a bratři,
jménem členských církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR přijměte od nás, ve chvíli nesmírného smutku nad...