Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 
Svatodušní ekumenická vigilie

Vážení bratři, vážené sestry, 
přijměte co nejsrdečněji pozvání k účasti na ekumenické svatodušní vigilii dne 11. června 2011 od 20 hodin do katedrály sv.Víta na...