Aktuality

 
 

Vážení bratři a sestry ve sborech, farnostech a náboženských obcích různých církví České republiky, dostáváte do rukou brožurku s programem modlitebních týdnů v lednu 2002.... 

Prohlášení tiskového střediska České biskupské konference (ČBK) a sekretariátu Ekumenické rady církví (ERC) v ČR k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví... 

Ve dnech 1. - 3. listopadu 2001 uspořádala Ekumenická rada církví v Domově sv. Karla Boromejského v Praze- Řepích seminář o pastorační péči.... 

Prohlášení tiskového střediska České biskupské konference (ČBK) a sekretariátu Ekumenické rady církví (ERC) v ČR k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví...