Majetkové narovnání státu s církvemi

 
 

Prezidium ERC, zástupci ČBK, Konference vyšších řeholních představených a FŽO se sešli 3. února 2005 v Praze k projednání aktuální problematiky majetkového narovnání a...