Připojujeme se k prohlášení zástupců organizací Moravskoslezského kraje ve věci podpory několikaměsíčního pobytu křesťanských uprchlíků ve středisku ve Smilovicích, který zajišťuje Slezská diakonie. Chceme apelovat na obyvatele této obce, aby zůstávali klidní a nenechali se ovládnout strachem a bouřlivými emocemi. Podpora pobytu křesťanských uprchlíků v ČR je projektem schváleným Ministerstvem vnitra ČR a realizuje ho nadační fond Generace 21. Všichni  žadatelé o azyl prošli bezpečnostními prověrkami, jak na místě, tak po příjezdu na území našeho státu. Jako zástupci Ekumenické rady církví deklarujeme nejlepší zkušenosti při spolupráci se Slezskou diakonií, tato organizace představuje záruku, že počátek integračního procesu je v dobrých rukou. Stejně tak je zárukou smysluplnosti celého procesu pomoci uprchlíkům i významná podpora křesťanských církví v regionu. Zdůrazňujeme, že pobyt ve smilovickém středisku je krátkodobý, neboť po nutných počátečních procedurách opustí azylanti Smilovice, aby se zapojili do běžného života na různých místech naší republiky.

 

Za Řídící výbor Ekumenické rady církví v ČR

 

Daniel Fajfr, předseda

Daniel Ženatý, 1. místopředseda

Petr Procházka, 2. místopředseda

Sandra Silná, generální sekretářka