Členové, přidružená církev, pozorovatelé

 
 

Církev adventistů sedmého dne, Federace židovských obcí v České republice, Armáda spásy, Církev Křesťanská společenství

 

Apoštolská církev,  Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev augšburského vyznání v ČR, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná...