70 let církevní spolupráce – papež navštíví Světovou radu církví

Papež František navštíví 21. června 2018 ústředí Světové rady církví v Ženevě a setká se se členy jejího Ústředního výboru. Děje se tak u příležitosti oslav 70 let existence této celosvětové ekumenické organizace. 

 

Světová rada církví vznikla v roce 1948 a jejími zakládajícími členy bylo 147 církví napříč světem, více než 200 církví se ke Světové radě církví připojilo od té doby. To z ní dělá v současnosti největší ekumenickou organizaci na světě, která sdružuje většinu světových anglikánských, evangelických, pravoslavných a starokatolických církvi. Římskokatolická církev není přímo členem Světové rady církví, ale úzce s ní spolupracuje skrze svou Papežskou radu pro jednotu křesťanů a k jejich společným projektům patří Komise pro víru a řád nebo i u nás známý a slavený Týden modliteb za jednotu křesťanů. Činnost světové rady církví se neomezuje jen na hledání teologické shody mezi církvemi, ale tato ekumenická organizace se výrazně angažuje také v otázkách lidských práv, boji proti rasismu a ochrany stvoření.

 

Fotografie: Čeští zástupci na setkání - Martina Viktorie Kopecká a Petr Jan Vinš 

 

Třetí návštěva v dějinách

V těchto dnech zasedá v Ženevě ústřední výbor Světové rady církví, který je jejím nejvyšším orgánem v období mezi valnými shromážděními. Právě tento orgán, v kterém zasedá i zástupkyně Československé církve husitské Martina Viktorie Kopecká, uvítá papeže jako symbol pokračující církevní spolupráce a dobrých vztahů mezi církvemi. Není to první papežská návštěva v této významné církevní organizaci – v roce 1969 navštívil papež Pavel VI. Ženevu u příležitosti 50. výročí Mezinárodní organizace práce OSN a při té příležitosti se zastavil i v ústředí Světové rady církví. Papež Jan Pavel II. pak navštívil ústředí Světové rady církví a její Ekumenický institut v Bosey v roce 1984. Kromě členů ústředního výboru Světové rady církví se během letošního slavnostního setkání s papežem Františkem účastní i pozvaní zástupci národních ekumenických rad církví – Českou republiku zde reprezentuje generální sekretář ERC Petr Jan Vinš.

 

Korejští křesťané

Jedním ze silných symbolů letošního Ústředního výboru bylo i setkání mezi křesťany z jižní a severní Korey. Poselství zástupců korejských křesťanů zazněla na plenárním jednání věnovanému otázce jednoty a ve zvláštním symbolickém momentu zazpívali v rámci oslav 70 let Světové rady církví křesťané z obou částí Korey společně starobylou píseň Arirang, která je považována za neformální hymnu celého Korejského poloostrova. Delegace severokorejských křesťanů se také setká s papežem. Světová rada církví se dlouhodobě korejské otázce věnuje, generální sekretář Světové rady církví Olav Fykse Tveit v nedávné době navštívil severní i jižní Koreu a Jižní Korea byla zvolena i za místo posledního valného shromáždění Světové rady církví v roce 2013.

 

Křest, eucharistie a duchovní služba

Výročí 70 let existence Světové rady církví je i příležitostí připomenout si největší úspěchy minulosti – mezi ně bezpochyby patří dokumenty Křest – Večeře Páně – Ordinace a O povaze, poslání a směřování církve, publikované Komisí pro víru a řád, jejímž plným členem je i Římskokatolická církev. Tyto dokumenty obsahují základní teologickou shodu mezi církvemi v nejzákladnějších aspektech křesťanského života, kterými jsou teologie křtu, eucharistie a duchovní služby. U příležitosti výročí přikročila Komise pro víru a řád také k rozsáhlé digitalizaci svých archivů a dokumentů, což umožní ekumenickým pracovníkům v církvích po celém světě snazší přístup ke zdrojům.

 

Spravedlnost a mír

Mottem Světové rady církví je od posledního valného shromáždění v korejském Busanu „Putování za spravedlností a mírem.“ V této věci se její úsilí dobře shoduje s prioritami papeže Františka, který se v řadě svých prohlášení také věnoval otázkám sociální spravedlnosti a ochrany lidských práv. Kromě samotné návštěvy na Světové radě církví, která sestává z ranní bohoslužby, společného oběda s výkonným výborem a ekumenického setkání v ženevském Ekumenickém centru. V odpoledních hodinách se papež rozloučí s představiteli Světové rady církví a ve výstavním komplexu Palexpo bude slavit mši svatou pro švýcarské katolíky.