Evropské ekumenické rady církví se chtějí zasazovat za mír, který je spravedlivý

V době, kdy probíhají přípravy na Valné shromáždění Konference evropských církví (KEK), se v Bruselu sešlo sedmnáct generálních sekretářů jednotlivých národních ekumenických rad církví zemí Evropy na setkání. Společně vedli dialog o spravedlivém míru v regionu a o úloze církví v evropské společnosti. Představitelé národních ekumenických rad také podrobně diskutovali o práci Konference evropských církví v oblasti veřejné teologie a zastupování církevních zájmů vůči institucím Evropské unie.

 

 

Fotografie © Konference evropských církví, Společná fotografie generálních sekretářů ekumenických rad církví států Evropy

 

 

Setkání, které se konalo od 27. února do 1. března, bylo pro vedoucí národních ekumenických rad církví příležitostí podělit se o své zkušenosti s prací s různými křesťanskými proudy na národní úrovni.

 

„Veřejná teologie by měla být snahou o zapojení vládních institucí do praktických programů,“ řekl biskup Mike Royal, generální sekretář ekumenické rady církví v Anglii. „Církve mohou sloužit jako otevřené místo přijetí zejména pro ty, kdo čelí krizi, plynoucí z vysokých životních nákladů.“ Dodal také, že veřejná teologie spočívá v upozorňování na systémově nespravedlivé struktury. „Tam, kde je to nutné, bychom neměli nikdy dopustit, aby se vlády cítily spokojené s daným stavem."

 

Ksenia Eggertová, absolventka Katolické univerzity v Lovani, poukázala na napětí mezi náboženstvím a státem. Podělila se o to, jak se mění vztah mezi církví a státem v evropské společnosti. „Rozšiřující se úloha státu svědčí o současném zmenšování náboženského prostoru ve veřejné sféře,“ dodala.

Dr. Vincent Depaigne, koordinátor Evropské komise pro náboženský dialog podle článku 17 Smlouvy o fungování EU, hovořil o historii, rámci a současných výzvách této smlouvy. Zdůraznil také potřebu řešit válku na Ukrajině.

 

Na setkání se z různých církevních hledisek diskutovalo o iniciativě Konference evropských církví pod názvem Cesty k míru. Dr. Verena Hammesová, generální sekretářka ekumenické rady církví v Německu, zdůraznila slova této organizace po vypuknutí války na Ukrajině: „Šíření války a utrpení je v rozporu s vyznáním Ježíše Krista. Neexistuje nic, co by ospravedlňovalo násilí. Poselství Ježíše Krista je pro nás všechny závazné. 'Blahoslavení tvůrci pokoje.'"

 

ThDr. Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR, se při úvahách o výzvě církví k míru odvolal na německého teologa Dietricha Bonhoeffera, který tváří v tvář nacistické totalitě hovořil o „drahé a laciné milosti“. Laciná milost byla milost bez kříže, bez námahy a úsilí, kterou člověk pouze obelhává sám sebe.

 

„Podporuji úsilí církví zasazovat se o mír na Ukrajině a modlit se za něj,“ řekl. „Chci přitom věřit, že tím ale nechceme volat jen po laciném míru, který by byl ve skutečnosti ústupkem agresorovi na úkor napadeného. Chci se zasazovat a modlit se za mír, který je možná drahý, ale zato spravedlivý,“ zdůraznil Vinš.

Vedoucí evropských ekumenických rad církví diskutovali také o nadcházejícím shromáždění Konference evropských církví, které se bude konat ve dnech 14.-20. června v estonském Tallinnu, a bude mít téma téma „Pod Božím požehnáním – Utváření budoucnosti“. Potvrdili význam shromáždění CEC, zejména pokud jde o posílení role CEC jako evropského společenství, které otevírá dveře dialogu a příležitosti k setkávání, a to ve složitých souvislostech.

 

Další informace o ekumenických radách církví v Evropě

Další informace o valném shromáždění Konference evropských církví v roce 2023

 

Pro bližší informace kontaktujte:

Naveen Qayyum
Communication Officer, Conference of European Churches
Rue Joseph II, 174 B-1000 Brussels
Tel. +32 486 75 82 36
E-mail: naveen@cec-kek.be

nebo:

Petr Jan Vinš
generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR
Donská 5, 101 00 Praha 10
Tel. +420 734 641 687
E-mail: erc@ekumenickarada.cz

 

Tisková zpráva v PDF ke stažení