Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 
Noc kostelů 2023

Srdečně Vás zveme k účasti na 15. ročníku Noci kostelů ve více než 1800 kostelích, modlitebnách i zahradách. Noc kostelů „nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím....