Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 
Kurz Nemocniční kaplan

Evangelická teologická fakulta UK s Asociaci nemocničních kaplanů otevírá v akademickém roce 2014/2015 v rámci celoživotního vzdělávání kurz Nemocniční kaplan.