Výzva k modlitbám za domov pro sbory a farnosti

Milé sestry, milí bratři,


stejně jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé
republiky 28. října Modlitbu za domov. 
V letošním roce je mottem Modlitby za domov „Patříme k sobě!“ a biblický citát „Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.“ (Galatským 5,13). V duchu tohoto biblického verše je letošní Modlitba za domov věnována poděkování za 30 let svobody po pádu komunistické totality.
Na dané téma byla vyhlášena tradičně i celorepubliková dětská výtvarná soutěž, obrázky dětí budou vystaveny 28. 10. 2019 v kostele ČCE U Klimenta v Klimenstké ulici v Praze a následně až do konce roku ve vstupu Veselé školy, Soukenická 1088/10, Praha 1.
Podobně jako minulý rok, rozhodla se i letos Ekumenická rada církví oslovit sbory, farnosti a společenství všech církví s následující výzvou:


Spojme se společně 27. října, tedy v neděli bezprostředně předcházející 28. říjnu, po celé republice v modlitbách za náš domov a poděkujme za svobodu. 


Pokud můžete, zařaďte do pořadu nedělní bohoslužby v tento den následující modlitbu:

 

Všemohoucí Bože,
děkujeme za to, že tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, 
nám ukázal skutečnou svobodu Božích dětí.
Prosíme tě  společně za náš domov a za naši zemi:
Ať kráčíme po cestě evangelia,
společně se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno
i se všemi lidmi dobré vůle.
Chceme být posly dobré zprávy 
a hlasateli lásky a pravdy, která má svůj původ v tobě. 
V této lásce a pravdě ať sloužíme jedni druhým,
abychom přiblížili příchod tvého království.
Prosíme o to, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.


Zároveň budeme vděčni i za pozvání k účasti na programu Modlitby za domov, který připravila ekumenická skupina zástupců církví sdružených v ERC a uskuteční se 28. října od 15.00 do 16.30 v kostele ČCE u Klimenta v Klimentské ulici (viz přiložený plakát) a za upozornění věřících na televizní přímý přenos tohoto programu. Po skončení přímého přenosu bude následovat ve Sborovém domě ČCE panelová diskuse s hosty letošního pořadu a celý program uzavře koncert v kostele U Klimenta. 
Doporučujeme Vaší pozornosti také možnost pomodlit se za domov veřejně spolu s dalšími sbory a
farnostmi ve Vaší obci v ekumenickém kontextu. Pokud se k takové veřejné akci rozhodnete, dejte nám
o ní, prosím, vědět a my ji rádi zpropagujeme i v kontextu Modlitby za domov.

 

S díky a přáním Božího požehnání

 

ThDr. Petr Jan Vinš
generální sekretář Ekumenické rady církví

 

Příloha ke stažení:

Výzva k modlitbám za domov (formát PDF)

 

 

Plakát k Modlitbě za domov 2019 - celý program (formát JPG) ZDE

Organizuje Ekumenická rada církví v ČR ve spolupráci s církvemi a dalšími partnery. Hlavní mediální partner je Česká televize.

 

 

Plakát na koncert v rámci Modlitby za domov 2019 (formát JPG) ZDE


www.facebook.com/modlitbazadomov

 

facebooková událost Modlitba za domov 2019

 

 

Organizuje Ekumenická rada církví v ČR ve spolupráci s církvemi a dalšími partnery.

 

Přejít na hlavní stránku Modlitby za domov