Komise žen

 
 

Seminář o nenásilné komunikaci v rodině se setkal s pozitivním ohlasem

| 02.07.10
Ekumenická rada církví uvedla pilotní díl semináře Rodina - stavební kámen, tentokrát na téma Nenásilná komunikace v rodině. 
Více než dvacet účastníků z řad pastoračních pracovníků církví se sešlo v prostorách sboru Českobratrské církve evangelické na Vinohradech, aby absolvovali téměř celodenní školení, které jim přineslo nové poznatky v oblasti rodinné problematiky.

Po úvodní pobožnosti, kterou připravila farářka vinohradského sboru Ester Čašková, následoval biblický úvod do tématu přednesený prof. ThDr. Zdeňkem Kučerou. Rodina podle něj patří spolu s láskou a manželstvím k základním tématům křesťanské antropologie. "Láska mezi mužem a ženou, manželství, rodina nejsou biologickou, sociologickou či právní strukturou přidanou k jakési neutrální lidské přirozenosti, nýbrž lidská přirozenost záleží v lásce a ve vztazích a strukturách manželství a rodiny, jež lásku udržují, pěstují a rozvíjejí," uvedl ve svém příspěvku prof. Kučera.


Renomovaný psycholog PhDr. Jeroným Klimeš, který se netají svým křesťanským zakotvením, hovořil poté o problematice manipulace ve vztazích a popsal některé jevy týkající se násilné komunikace v mezilidských vztazích. Kvalitní vztah mezi partnery je podle něj třeba postavit na otevřené komunikaci, kdy "ano" znamená ano, "ne" znamená ne. "Nenašel jsem v Bibli jediný případ, kdy by Ježíš byl v komunikaci ironický nebo se pokoušel s někým manipulovat," řekl Klimeš.V odpolední části vystoupil se svým příspěvkem Mgr. Michal Petr, psychoterapeut působící v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy při pražském Centru sociálních služeb. Během workshopu seznámil účastníky s technikami zvládání vlastních emocí a stresu, což může být užitečnou pomůckou při zlepšení komunikace v rodinách.Výstup ze semináře bude brzy dostupný v elektronické podobě na webových stránkách ERC.Vzhledem k úspěšnosti semináře bychom v budoucnu rádi navázali dalším pokračováním, které by se mohlo uskutečnit v podzimních měsících.

Seminář Rodina - stavební kámen

| 09.06.10
Komise žen Ekumenické rady církví v ČR zve dne 17. června 2010 do prostor sboru Českobratrské církve evangelické na Vinohradech  k účasti na připravovaném semináři z cyklu Rodina - stavební kámen.
Téma pilotního dílu je "Nenásilná komunikace v rodině" a cílem je přiblížit toto téma nejen z biblického pohledu , ale i z pohledu psychologické praxe. Přednášet bude Dr. Jeroným Klimeš, psycholog s křesťanským zakotvením, mj. autor teologických a psychologických publikací. Praktickou část pak převezme Mgr. Petr z Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy a povede workshop o zvládání emočních reakcí. Seminář je kapacitně omezen a je určen přednostně pastoračním pracovníkům církví, kteří se blíže zabývají tematikou rodiny.
PROGRAM
od 8: 30           prezentace
9:00 - 9:30       úvodní pobožnost
9:30 - 10:15     biblický úvod do tématu prof. ThDr Zdeněk Kučera
10:15 - 11:00   přednáška renomovaného psychologa PhDr. Jeronýma Klimeše na téma Komunikace a vztahy  v rodině
11:00 - 12:00   diskuse k přednášce
12:00 - 13:00   oběd
13:30 - 15:30   praktický workshop o zvládání emočních reakcí pod vedením Mgr. Michala Petra, psychoterapeuta z Poradny pro rodinu, manželství a mezlidské vztahy při Centru sociálních služeb v Praze
Konferenční poplatek  200,- Kč (zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení a oběd).
Přihlášky přijímáme do 10. června mailem na adrese rip@ekumenickarada.cz nebo telefonicky na čísle 776 599 977 nebo 271 742 326.
   

Soubory ke stažení:

100617 program seminare o rodine.pdf

Pozvánka na ekumenickou bohoslužbu žen.

Karin Jancyková ERC | 05.10.06
Informace k ekumenické bohoslužbě k dispozici zde.

Rodina - stavební kámen

erc | 25.10.06
Na skládance, kterou připravila komise žen, a která byla představena během 6. studijního dne Ekumenické rady církví, jsou křesťané všech denominací vyzýváni k debatě nad otázkami týkající se křesťanských rodin v současné společnosti. Celý text letáčku i samotnou skládanku naleznete v dokumentech na konci tohoto článku.
Diskusní fórum, které je na těchto stránkách otevřeno, je k dispozici všem, kteří se chtějí k těmto tématům vyjádřit.
Podněty a názory budou sloužit komisi jako výchozí materiál při přípravě semináře o rodině, který je plánován na jaro 2007.
Komise žen si vyhrazuje právo na redakci příspěvků, které se v diskusním fóru objeví.
Děkujeme, že se do této ekumenicky otevřené debaty zapojíte!
Komise žen ERC
 • Text letáčku
 • Skládanka ve formátu pdf.
 • A tady je naše Fórum.

  Ekumenická bohoslužba žen.

  Karin Jancyková ERC | 25.09.06
  Ve farním klubu u kostela Panny Marie Sněžné v Praze bude v sobotu 14.10.2006 sloužena "Ekumenická bohoslužba žen" na poděkování za úrodu a dary země. Začátek bohoslužby je ve 14:00hod.
  Na bohoslužbě se budou podílet: Emanuela Blažková z Církve československé husitské, Věra Lukášová z Českobratrské církve evangelické a Unie katolických žen.

  Pozvání na ekumenickou bohoslužbu žen.

  Karin Jancyková ERC | 11.09.06
  Informace k dispozici zde.