Komise pro mezináboženský dialog

 
 

Církev Křesťanská společenství Obec křesťanů v České republice Novoapoštolská církev v ČR Náboženská společnost českých unitářů Buddhismus Diamantové cesty Česká hinduistická náboženská společnost Muslimská... 

ThDr: Mikuláš Vymětal: mikulasvymetal@volny.cz nebo zástupkyně referenta: Mgr. Kateřina Děkanovská: dekanovska@ccsh.cz

 
Rozhovor s Michaelem Kruppem

Rozhovor Sandry Zálabové, Mikuláše Vymětala a Michaela Kruppa, křesťana, který žije více než 40 let v Izraeli a věnuje se mezináboženskému dialogu.
Foto: Sandra Zálabová...