Cíkve a předsednictví ČR v Radě EU

 
 

V OBRAZE o dění v ekumeně - 2. čtvrtletí 2009

| 03.04.09
Přečtete si další vydání Zpravodaje Ekumenické rady církví v ČR. Tématem tohoto vydání je Církev a EU. Zpravodaj ve formátu PDF naleznete zde.
Foto: Mahulena Čejková - představitelé církví při návštěvě ERC v Bruselu 2009 v lednu 2009
V OBRAZE o dění v ekumeně - 2. čtvrtletí 2009 (PDF)

Tisková zpráva Církve a předsednictví ČR v EU

Hana Volná ERC | 05.01.09
Tiskové prohlášení Ekumenické rady církví u příležitosti převzetí předsednictví v Radě EU Českou republikou
Dne 1. ledna 2009 se Česká republika poprvé během svého členství v Evropské unii stává předsednickou zemí Rady EU. Naše země tak na půl roku přebírá odpovědnost za správu evropských záležitostí a zároveň získává příležitost v nich uplatnit své podněty.
Ekumenická rada církví chce při této příležitosti popřát české vládě, na níž spočívá hlavní odpovědnost za praktické provádění předsednictví, aby s přehledem i pokorou zvládla svou zodpovědnou roli a přispěla k evropskému dění v duchu motta českého předsednictví „Evropa bez bariér“. Vždyť právě překonávání bariér nepřátelství, nepochopení a nedůvěry bylo a zůstává hlavní vizí evropské integrace. Nechť vláda ČR zúročí svou přípravu, naplní své priority a prokáže schopnost České republiky pozitivně přispívat k dialogu zájmů a potřeb v Evropě.
Církve sdružené v Ekumenické radě církví se aktivně přihlásily k projektu odstraňování bariér v souvislosti s českým předsednictvím. Svůj pohled představují v publikaci „Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti“. V dialogu s předsednickým programem vlády ČR i s dlouhodobými trendy evropské integrace zde církve sdílejí své zkušenosti s překonáváním bariér ve společnosti. Představují své aktivity při překonávání bariér v oblasti rodinného života, výchovy a vzdělávání, sociální pomoci, ekologie, lidských a náboženských práv i celkových alternativ životního stylu.
Přehled o publikaci i dalších iniciativách Ekumenické rady církví u příležitosti předsednictví ČR v Radě EU lze získat na www.ekumenickarada.cz.
Tiskové prohlášení ve formátu MS Word.

Tisková zpráva z 11. studijního dne ERC

| 25.06.09
Dne 16. dubna 2009 se v prostorách modlitebny Evangelické církve metodistické v pražské Ječné ulici uskutečnil 11. studijní den Ekumenické rady církví v ČR, tentokrát na téma „Ekoteologie – Odpovědnost za Boží stvoření“.
Foto: Revd. Peter Pavlovič
Toto téma patří k těm, která si místo k diskutování a praktickému v církvích zatím spíše hledají, nicméně skladba přednášek a příklady z praxe ukázaly, že se v současné době jedná o téma čím dál více aktuální, živé, myšlenkově nosné a v každodenním životě církve mnohdy žité bez dosavadní čím dál více potřebné pozornosti.
Zájemci o dané téma se po úvodní prezenci a společné ranní pobožnosti, kterou vedl superintendent Evangelické církve metodistické, Josef Červeňák, jinak též moderátor celého setkání, zaposlouchali do první přednášky, „Od environmentalismu k péči o Stvoření“, které se ujal Revd. Peter Pavlovič, slovenský kněz, který již desátým rokem působí ve strukturách Komise evropských církví (CEC-KEK) v Bruselu. Zaměřil se mimo jiné na zodpovězení otázky „Co otázka péče o Stvoření znamená pro náš život v církvi?“ a rozvedl pojetí sekulárního a křesťanského přístupu k
životnímu prostředí. V dalším bloku dopoledního programu promluvil nejprve farář a ornitolog Pavel Světlík z pobočky světové křesťanské organizace A Rocha o praktické činnosti této organizace v České republice, a poté Mgr. Roman Juriga z Pravoslavné církve, který přítomné ve svém zamyšlení přivedl k některým křesťanským východiskům ekoteologie. Po krátké přestávce se slova ujal ThDr. Jiří Silný, ředitel Ekumenické akademie Praha. Jeho příspěvek, stejně jako většina ostatních doplněný obrazovou dokumentací, se zabýval tématem naší křesťanské odpovědnosti v souvislosti s dopady klimatických změn na rozvojové země a vycházel z problematiky, kterou se Ekumenická akademie Praha zabývá dlouhodobě.
11. studijní den

Foto: 11. studijní den
V odpoledním programu, který byl zaměřen více „prakticky“, byli účastníci seznámeni se záměrem Marka Drápala, který se v současné době v České republice snaží získat podporu pro založení české odnože Evropské křesťanské environmentální sítě. Na tuto prezentaci plynule navázal opět Revd. Peter Pavlovič s příspěvkem právě o ECENu, Evropské křesťanské environmentální síti a o práci církví v evropském kontextu praktické ekoteologie. Díky schůzkám tzv. troiky, tedy tří po sobě předsedajících zemí Radě EU (Francie, Česko, Švédsko) a zájmu spolupracovat na společných bodech priorit předsednictví vlád těchto států, se 11. studijního dne ERC zúčastnil také švédský komisař pro problematiku udržitelného rozvoje, Revd. Henrik Grape, který přítomné účastníky seznámil s ekoteologií v praxi švédských církví a ve své přednášce se dále věnoval i švédskou stranou hojně diskutované problematice klimatických změn. 11. studijní den Ekumenické rady církví v ČR na téma „Ekoteologie – Odpovědnost za Boží stvoření“ poté pokračoval plenární diskuzí. Závěr, krátce po 15. hodině odpolední, patřil modlitebnímu ztišení a poděkování přednášejícím i účastníkům.
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice ERC a tisková mluvčí
Tisková zpráva z 11. studijního dne ERC (DOC)

Informace ke Dni otveřených kostelů a Dni Evropy 9. května 2009

| 27.04.09
Informace ke Dni otevřených kostelů a Dni Evropy, který se koná 9. května 2009, najdete zde.

ERC v ČR nabízí zdarma publikaci Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti

| 22.04.09
V rámci předsednictví ČR v Radě EU vydala Ekumenická rada církví česko-anglickou publikaci Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti. Publikace je od minulého týdne zdarma k vyzvednutí v sekretariátu ERC.
Knížečky je možné také zaslat poštou. Knížka obsahuje 22 českých a 22 anglických stran velikosti A5 včetně barevných fotografií a mapových příloh. Součástí je i CD s dalšími informacemi. Za zaslání se hradí poštovné. Další informace o knížečce včetně náhledů do knížky najdete zde.