Publikováno 26. 11. 2009
Dne 26. listopadu 2009 se v sídle Evangelické církve metodistické (Ječná 19, Praha 2) konalo 6. zasedání Valného shromáždění Ekumenické rady církví v ČR.
Foto: Předsednictvo ERC zvolené 26. 11. 2009. Zleva: Daniel Fajfr - 1. místopředseda, Joel Ruml - předseda, Dušan Hejbal - 2. místopředseda (Větší rozlišení)
Kromě projednání organizačních věcí, zpráv z komisí, revize Stanov ERC a schvalování hospodaření ERC za předchozí rok a rozpočtu na rok příští, byla hlavním bodem celodenního jednání volba nového Prezidia ERC na příští dva roky.
Z 11 kandidátů byl v prvním kole nadpoloviční většinou hlasů zvolen Předsedou ERC Mgr. Joel Ruml, synodní senior ČCE. V dalších kolech byli postupně dovoleni také 1. místopředseda ERC - Ing. Daniel Fajfr, MTh - od ledna 2010 současně i nový předseda Rady Církve bratrské a ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, který se do Předsednictva ERC vrací po dvouleté přestávce.
Za volbu nového Předsednictva ERC děkujeme všem delegátům 6. Valného shromáždění a čerstvě zvoleným bratřím přejeme v jejich práci pro Ekumenickou radu církví v ČR moudrost, rozvahu, radost, zdraví a Boží požehnání a děkujeme, že na sebe tento závazek pro příští dva roky převzali!
Za Ekumenickou radu církví v ČR,
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice ERC v ČR
Předsednictvo s vedoucí tajemnicí

Foto: Pavel Černý vyprošuje Boží požehnání novému předsednictvu ERC a vedoucí tajemnici ERC Sandře Zálabové