Tisková zpráva Ekumenické rady církví v ČR 
Ve středu 18.května se sešli členové Předsednictva Ekumenické rady církví v ČR, vedoucí tajemnice ERC v ČR a farář japonského sboru v Praze, bratr Son Shinil,

aby se společně informovali o aktuální situaci křesťanů v Japonsku a možnostech, jak mohou lidé z církví v Čechách japonským bratřím a sestrám pomoci v překonání následků ničivého zemětřesení, následné povodně způsobené vlnou tsunami a radioaktivitou z poničené fukušimské jaderné elektrárny.
Bratr Shinil nás informoval o tíživé situaci japonských křesťanů, která nebyla jednoduchá ani před katastrofou, nyní mnoho lidí zemřelo nebo se pohřešuje a bude velmi těžké život křesťanské církve v Japonsku obnovit. Son Shinil nám přinesl i reportáž z konce dubna 2011 od autora Kazuta Takahashiho, kterou vám v překladu nabízíme k přečtení. Jedná se o zprávu z poničeného ostrova, z oblasti kolem Fukušimy. V závěru článku jsou uvedeny i bankovní kontakty, kam mohou sbory a církve z Čech případně poslat finanční prostředky určené na pomoc Japonsku. Předsednictvo Ekumenické rady církví v ČR tímto vyzývá členské církve ERC v ČR, aby zvážily možnost pomoci bratřím a sestrám v Japonsku.Další informace můžete najít na stránkách: http://japanearthquakenccj.blogspot.com/


Mgr. Sandra Silná, vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví v ČRZpráva z oblasti Tohoku (Japonsko) postižené tsunami

autor: Kazuto Takahashi

vydala Rada oblasti Tohoku (Sjednocená Kristova církev v Japonsku - UCCJ)

přeložila: Sandra Silná, Ekumenická rada církví v ČRNa začátku tohoto neskutečného období byl ostrý zvuk sirén, které ohlašují nebezpečí blížícího se zemětřesení. Narůstající strach a zmar, pokračující zmatky, napětí a úzkost. Zemětřesení, tsunami a zničení jaderné elektrárny Fukušima - to vše dohromady způsobilo katastrofu, která je patrná všude a jejíž důsledky jsou nedozírné. V životě místního společenství lidí zeje hluboká rána. Dosud není jasné, kolik obyvatel při katastrofě skutečně zemřelo a trágédie se dotýká skutečně všech a všeho. Mezi lidmi převládá frustrace a zloba, ke zlepšení nepřispívá ani fakt, že Japonci zkrátka nejsou zvyklí spoléhat se jeden na druhého. Dokonce i přesný čas, jindy tak důležitý, jako by nyní nabyl jisté neurčitosti. Jediné, co teï lidé mohou dělat, je přijmout jako fakt, že není cesty zpět, že co se stalo, se stalo a je potřeba nějak jít dál.Na druhou stranu musím přiznat, že jsem doposud nikdy nepocítil tolik síly z modliteb od ostatních lidí, jako nyní. Kdykoliv propadnu pocitu slabosti, modlitební podpora od bratrů a sester, se kterými mě pojí slova modlitby Otčenáš, mě posílí.Když si představíte Japonsko jako moderní, průmyslovou, bohatou a silnou zemi, naskytne se vám v oblasti Tohoku (severovýchod ostrova), zničené zemětřesením a tsunami, naprosto protikladný pohled. Tohoku je zemědělská oblast, kde se doposud dařilo rybářskému průmyslu, i přesto, že pracovní trh nebyl příliš rozvinutý, populační křivka klesala, jako i porodnost, stejně byla životní úroveň místního obyvatelstva velmi dobrá.Téměř všechny místní farnosti (církevní sbory) jsou malé. Lidé z této oblasti jsou spíše rezervovaní, těžce pracují, na druhou stranu jsou laskaví, trpěliví a ačkoliv nejsou pověstní svým obchodním talentem, mají dobře vyvinuté sebevědomí. Bylo velmi složité, aby se v japonské místní kultuře prosadilo křesťanství a evangelium našlo cestu k lidem. Nicméně v průběhu času začala být církev v tomto regionu pomalu přijímána a akceptována. Ale stejně jako většina regionu - i lidé v církvi tady stárnou a počet křesťanů v současnosti klesá.Církevní sbory v oblastech, které byly postiženy katastrofou, byly většinou vybudovány za pomoci amerických misionářů a také díky misii Sjednocené Kristovy Církve (UCC). Tyto sbory přežilly díky úsilí a spolupráci UCC a partnerských sousedních církví. Důsledkem katastrofy je, že silně zasáhla a narušila tuto křesťanskou komunitu. Vedle toho, že byly zničeny budovy, že se celý region potýká s důsledky pohromy, nastává pro církev v Japonsku složitá doba. Lokální ekonomika dostala silný zásah, ubylo pracovních míst a lidé na tom psychicky nejsou dobře. Členové církve, kterých se katastrofa dotkla a přežili ji, z obavy o svou bezpečnost raději region opustili, což jim psychicky také nepomohlo.Uprostřed toho všeho se církev a sbory snaží překonat tuto krizi a vzájemně si pomoci.Ve městě Ishinomaki, které bylo silně zasaženo tsunami, stojí dva kostely, ve kterých se soustředí pomoc místním. V ostatních kostelích se shromažïují ti, kteří neštěstí přežili, odsud je také organizována další pomoc, dle aktuálních možností. Podél pobřeží Hamadori (prefektura Fukušima) poskytují církve pomoc těm, co přežili, i přesto, že se nad jejich budoucností vznáší otazník nejisté další existence.V oblasti Tohoku zahájilo činnost centrum Emauzy pod hlavičkou UCCJ. Práce započala zjištováním, zda jsou kostely bezpečné pro poskytnutí azylu a pokračovala tím, že zde vzniklo místa pro výdej humanitární pomoci a soustředění dobrovolníků. Nyní se v širokém okolí o tomto centru ví. Dále vznikl výbor pro církevní podporu a obnovu. Jeho cílem je znovuobnovení církve coby společenství. Pro začátek je v plánu obnova zničeních církevních budov a statků. Nezbytné je, aby se členové církve měli kam vrátit, to, že bude pokračovat duchovní život v oblasti postižené katastrofou a že se dál bude rozvíjet náboženská a spirituální praxe. Že se obnoví projekty, na kterých se církev podílela. A nad tím vším se snažíme o to, aby církve samy o sobě se staly baštou duchovní obnovy pro postiženou oblast skrze Boží slovo.Kostely, které nejvíc utrpěly, už byly zbourány. Musíme se ještě připravit na dozvuky katastrofy, na šok z přestálého utrpení, kterým mohou lidé trpět ještě po dlouhý čas. V modlitbách často prosím za to, aby náš region dokázal dlouhodobě pokračovat ve znovuobnovování poničené země. Ačkoliv na to bude potřeba obrovská suma peněz, přesto si říkám, že co nejvíc to bude možné, musíme si pomoct sami. Doufám, že se můžeme hlavně opřít o podporu naší vlastní země, stejně jako o spolupráci s Jednotnou křesťanskou církví v Japonsku (UCCJ).Musíme také myslet na ty, kteří jsou díky tomuto neštěstí nejvíc zranitelní. Je mnoho dětí a seniorů, kteří ztratili své rodiny, těch, kteří jsou na tom špatně fyzicky, psychicky nebo duchovně. Snažíme se v rámci UCCJ v našem regionu (Tohoko district) s těmito lidmi pracovat a nezapomínat na ně. Vytvořili jsme pro tuto potřebu také vlastní vzdělávací program. Pomáhají nám s ním křesťanské, nejen místní, školy, které ačkoliv samy byly postiženy katastrofou, ve spolupráci s UCCJ pomohly vytvořit dlouhodobý vzdělávací rámec pro studenty různého věku, kteří přežili zemětřesení a tsunami. To je jedna z oblastí, na kterou se chceme také zaměřit. Dále máme v plánu sehnat dětem, které přežily, ale ztratily své rodiče, náhradní rodiny z kruhu členů církve. K tomu budeme potřebovat podporu, a to nejen finanční. Chceme podpořit snahu převzít péči o tyto děti, stejně jako podpořit různé související aktivity, které dětem pomáhají se rozvíjet. Chtěli bychom také v církvi zajistit nezávislou podporu pro ty děti, kterým by hrozilo, že se o ně nikdo nepostará. Vytváříme program péče o ty, kteří na tom nejsou psychicky dobře, pro ty, kteří jsou velmi zranitelní. Potřebujeme zajistit pravidelnou službu pro seniory, abychom je mohli navštěvovat, protože pokud ztratili své rodiny, nemá se o ně kdo postarat. K tomu všemu potřebujeme i zahraniční pomoc, bez ní se nám nepodaří naše projekty uskutečnit. Rádi bychom vás požádali o vaše dobrovolné příspěvky a dary, o spolupráci při uskutečňování těchto programů.Omlouvám se závěrem, že vás nemohu osobně navštívit a vysvětlit situaci. Ta se koneckonců každou chvíli mění a šok z toho, co nás potkalo, ještě není za námi. Modlím se, aby skrze Boží slovo nastal čas, kdy církev bude opět silná a nastane duchovní obnova. Musíme jít dál s trpělivou nadějí. Prosím, vzpomeňte v modlitbách na sbory v oblasti Ou a Kanto.Data: k 25.dubnu 2011 je hlášeno celkem 14 300 mrtvých osob, nadále se pohřešuje 11 999 osob, evakuováno bylo 130 875 osob.Japonská vláda vyčíslila škody do výše 305 bilionů dolarů.Bankovní spojení:

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Takatanobaba BranchAdresa: 3-2-3, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

Swift Code: BOTKJPJT

Branch Code: 053

Číslo účtu: 0062009

(pokud posíláte částku v yenech nebo v eurech, číslo účtu je: 1526117)Jméno majitele účtu: National Christian Council in JapanAdresa: 24-3-18-24, Nishiwaseda, Shinjuku-ku, 169-0051, Tokyo, JAPANDalší informace: relief@ncc-j.org