O aktuální situaci na Blízkém východě a o vyhlídkách na mír v této oblasti bude mluvit David Parsons z Jeruzaléma na mezinárodní křesťanské konferenci "Am Israel Chai - Izrael žije!", která se koná 17. a 18. září 2011 v Českém Těšíně v evangelickém kostele Na Nivách.
Mezinárodní křesťanskou konferenci Am Israel Chai Izrael žije! pořádá o víkendu 17. a 18. září 2011 v Českém Těšíně regionální kancelář české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) ve spolupráci se Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání (SCEAV) v kostele Na Nivách. Vstup je bezplatný.Hlavním řečníkem konference bude David Parsons, který léta žije v Jeruzalémě, kde pracuje jako ředitel pro komunikaci v ústředí ICEJ. V sobotu bude hovořit především o aktuální situaci na Blízkém východě a o tom, jaké jsou v celé oblasti vyhlídky na mír. Na téma Proč křesťané podporují Izrael promluví v neděli v rámci odpoledního programu výročního Evangelického dne SCEAV.Konferenci otevře v sobotu v 10 hodin svědectví pamětníka holocaustu. Účastníky čeká také židovská hudba v podání třineckého pěveckého sboru Halevaj nebo mladé kletzmerové kapely Simcha (sobota, 17. hod.) a nebudou chybět ani modlitby za Izrael.Akce sama má být pokusem vyjádřit, že Izrael ve všech významech toho slova i dnes žije a chce žít. Starozákonní Izrael jako kolébka civilizace a víry v Hospodina ožívá v biblických příbězích, když je čtou další a další generace po celém světě. Lid Izraele, potomci oněch dávných praotců, stále žije a hledá své místo na slunci a pere se s osudem země Zaslíbená jeho péčí rozkvétá uprostřed pouští. A v neposlední řadě i v křesťanské církvi, která se sama cítí být naroubována na to pradávné izraelské dědictví, nějakým způsobem Izrael žije a stále znova ožívá... Tohle všechno chce akce připomenout právě ve dnech, kdy se oči světa upírají opět k Blízkému východu v očekávání dalšího dramatického vývoje, říká David Floryk ze slezského zastoupení ICEJ ČR.Konference Am Israel Chai Izrael žije! je součástí celoročního cyklu diskusních a kulturních setkání, symbolicky nazvaného Staronová šance, který se koná pod záštitou Miroslavy Němcové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Smyslem projektu je přispět k potírání předsudků vůči židovskému národu a k pěstování dobrých vztahů s ním. Cyklus finančně podporuje Nadační fond obětem holocaustu, mediálním partnerem je Český rozhlas. Záštitu nad konferencí převzala také místní skupina České evangelikální aliance.

Ondřej Vaněček* * * Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ)založili křesťanští příznivci Izraele v roce 1980 jako praktický výraz solidarity s židovským národem a jeho více než 3000 let trvající vazbou na město Jeruzalém. Dnes je ICEJ globální křesťanskou charitativní a vzdělávací organizací, která má zastoupení ve více než 60 zemích. Praktickým způsobem pomáhá lidem v Izraeli a současně se snaží informovat, vzdělávat a inspirovat křesťany po celém světě, aby se postavili do cesty vzrůstající vlně nepřátelství a antisemitismu, pozvedající se proti židovskému státu.

Vzpomínkové akce na památku obětí nacistické perzekuce, kulturní vystoupení a akce solidarity s židovským národem pořádá ICEJ pod hlavičkou Staronová šance na mnoha místech České republiky pravidelně již od roku 2004.Kletzmerová kapela Simcha
KONTAKTY:Slezské zastoupení ICEJ

Jana Hlávková

Telefon: +420 731 478 190
Mojmír Kallus

předseda české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém

mobil: +420 603 720 751

Karel Sedláček

výkonný ředitel české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém
Komárkova 4, 148 00 Praha 4

tel.: +420 272 732 636
mobil: +420 776 318 770
e-mail: icej@ecn.cz
sedlacek@post.cz
www.icej.czOndřej Vaněček

tiskový mluvčí

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, česká pobočka

776 826 733