Bohoslužba smíření k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa

Vážení představitelé církví, bratři a sestry, zodpovědní za farnosti a sbory, srdečně Vás zdravíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

Předkládáme Vám návrh Bohoslužby smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o vzájemné odpuštění. Bohoslužba se bude konat k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa dne 20. června 2015.

 

Touto ekumenickou bohoslužbou navazujeme na vzájemné prosby o odpuštění, vyjádřené papežem sv. Janem Pavlem II. za římskokatolickou církev v roce 1995 a znovu v roce 1997, a tehdejším předsedou Ekumenické rady církví v ČR, synodním seniorem Českobratrské církve evangelické br. Pavlem Smetanou za evangelické křesťany v roce 1997. Je vhodné, aby tento krok smíření přijali za svůj pokud možno všichni křesťané naší země, aby nás osoba Mistra Jana Husa a jeho tragická smrt už nikdy nerozdělovala, a abychom tak vydali svědectví úsilí o jednotu Kristovy církve před Bohem i před lidmi této země.

 

Návrh bohoslužby byl vypracován společně katolickými i nekatolickými křesťany a je v příloze tohoto dopisu. Přáli bychom si, aby tento akt smíření se konal nejenom mezi nejvyššími představiteli církví (ten se bude konat dne   20. 6. 2015 v 19.00 hod. v kostele Panny Marie před Týnem na Staroměstském náměstí v Praze), ale také v diecézích, farnostech a sborech po celé naší zemi. Může se konat ve stejný den, tj. v sobotu 20. 6. 2015, ale můžete vybrat i jiný vhodnější termín.

 

Text, který je v příloze, můžete použít celý, nebo přizpůsobit Vašim podmínkám.

 

Vyprošujeme Vám i všem, kteří jsou Vám svěřeni, hojné Boží požehnání a pozdravujeme Vás Kristovým pozdravem Pokoj Vám!

 

Dominik kardinál Duka                  Daniel Fajfr

předseda ČBK                               předseda ERC v ČR

 

V Praze dne 5. června 2015

 

Přílohy:

Návrh Bohoslužby smíření naleznete ZDE.

Dopis všem církvím a křesťanům v ČR od představitelů ČBK a ERC naleznete ke stažení ZDE.