Ekumenická rada církví se ve čtvrtek, 30. listopadu 2006, sejde ke svému již 3. valnému shromáždění.
Valné shromáždění nahradilo v roce 2005 prezidium, do té doby nejvyšší orán ERC, který se skládal z nejvyšších představitelů členských církví. V procesu zamýšlení se nad fungováním ERC, který vyvrcholil změnou Stanov ERC, několik členských církví vyjádřilo svou touhu do rozhodovacího procesu o směřování ERC zapojit více lidí. Proto se velmi úzký kruh vedoucích představitelů rozšířil o další 2 zástupce za každou církev, kteří se spolupodílejí na rozhodování o důležitých otázkách spojených s životem instituce.
Podle Stanov ERC Valné shromáždění tvoří delegovaní zástupci členských církví, nejvíce tři za každou církev, z nichž alespoň jeden musí být laik. Tito delegáti na nadcházejícím Valném shromáždění vyslechnou výsledky evaluačního procesu fungování ERC za poslední 3 roky s doporučeními pro další práci ERC, následně rozhodnou o rozpočtu na rok 2007, čeká je rovněž rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Obce křesťanů, která požádala o status pozorovatele ERC, ale i diskuze nad vývojem vztahů mezi státem a církvemi.