Komise pro zahraniční a ekum. vztahy

 
 
Cíkve a předsednictví ČR v Radě EU

Zástupci ERC v ČR se setkali s pracovníky Úřadu místopředsedy vlády pro evropské záležitosti

| 17.07.08
Původně plánovaná schůzka s místopředsedou vlády pro evropské záležitosti a předsedy ERC v ČR se nakonec uskutečnila kvůli pracovnímu vytížení A. Vondry s ředitelem kabinetu A. Berdychem a dalšími pracovníky Úřadu vlády. ERC zastupoval předseda Pavel Černý a Hana Volná, referentka komise pro evropské předsednictví.
ERC prezentovala důvody zapojení církví do příprav předsednictví a přiblížila dosavadní práci komise s poukazem na možné styčné body pro spolupráci s vládou. Zástupci úřadu A. Vondry poté dle svého zaměření uváděli své podněty, přičemž akcentovali zejména možnosti spolupráce v oblasti doprovodných programů předsednictví a zapojení do projektů jiných nevládních organizací. K přímé spolupráci s jejich úřadem se vyjádřili spíše zdrženlivě. Církve však dostanou příležitost reagovat na novou verzi materiálu Prioritní oblasti českého předsednictví v rámci připomínkového řízení, jehož účastníkem se ERC stane. Akce církví také budou zařazeny do kalendáře doprovodných kulturních a odborných aktivit předsednictví, které bude Úřad vlády soustavně propagovat. V průběhu příprav mohou pro církve vyvstat další možné formy nepřímé spolupráce s vládou, ERC se bude nadále snažit o její zprostředkování.
Cíkve a předsednictví ČR v Radě EU

Témata předsednictví z hlediska církví

| 30.06.08
V přiloženém dokumentu najdete rozpracovaná témata předsednictví z hlediska církví v ČR. Podklad připravila komise ERC pro předsednictví ČR v EU.
Cíkve a předsednictví ČR v Radě EU

Jaké akce církve u příležitosti předsednictví chystají?

Hana Volná ERC | 07.04.09
Ve druhé polovině českého předsednictví je před námi hned několik zajímavých akcí, na které jsou zájemci srdečně zváni.
16. dubna proběhne v Praze již 11.studijní den ERC, tentokrát na téma Ekoteologie neboli odpovědnost křesťanů za
Boží stvoření. Toto téma bylo zvoleno v souvislosti s klimatickou změnou, která je v popředí zájmu českého i švédského předsednictví v EU. Ze Švédska přijal pozvání
pastor Henrik Grape, který na podzim 2008 k těmto otázkám organizoval velkou konferenci v Uppsale. Kromě něj uslyšíme
také další křesťany, kteří se výrazně zasazují za ochranu životního prostředí a úctu k životu na Zemi. Program a další podrobnosti jsou k nalezení na www.ekumenickarada.cz.
Od 13. do 25. dubna se uskuteční II. Bienále pro Diakonii, které letos zvýraznilo myšlenku překonávání bariér nejen svým hlavním záměrem (podpora diakonické práce s kombinovaně postiženými lidmi), ale také přizváním německých a švédských umělců. Katalog, doprovodné programy i další informace najdete na www.bienaleprodiakonii.cz.
9. května chceme připomenou Den Evropy – a zároveň i blížící se volby do Evropského parlamentu - Dnem otevřených
kostelů. Farnosti a sbory po celé naší zemi jsou zvány, aby v tento den ve svých prostorách připravily různorodý program, dle místních možností v ekumenické spolupráci.
Podnět vychází od ERC, konkrétní náplň je ponechána na vlastní invenci a zájmu. Někde může jít o celodenní pestrý program pro všechny generace, jinde o odpolední koncert či
besedu s jedním z kandidátů do Evropského parlamentu. Církve
mohou představit své aktivity kolemjdoucím – anebo si naopak pozvat hosta „zvenčí“. K dispozici bude jak
publikace vydaná ERC u příležitosti předsednictví,
tak letáček Konference evropských církví k volbám do Evropského parlamentu. Uprostřed jednoho z květnových
prodloužených víkendů bude mnoho lidí naladěno na nové zážitky – proč bychom jim je nemohli nabídnout v našich církvích, po celé naší zemi.

Hana Volná, referent Komise ERC pro předsednictví ČR v EU
Článek vyšel v: V OBRAZE o dění v ekumeně - 2. čtvrtletí 2009
Cíkve a předsednictví ČR v Radě EU

Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti

| 20.03.09
V rámci předsednictví ČR v Radě EU vydala komise Ekumenické rady církví pro přípravu předsednictví ČR v EU česko-anglickou publikaci Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti. Publikaci si můžete zakoupit v sekretariátu ERC.
Případné zaslání knížečky poštou dle telefonické domluvy. Knížka obsahuje 22 českých a 22 anglických stran velikosti A5 včetně barevných fotografií a mapových příloh. Součástí je i CD s dalšími informacemi. Cena za 1 výtisk je symbolických 12 Kč + případné poštovné. Další informace o knížečce včetně náhledů do knížky najdete zde.
Cíkve a předsednictví ČR v Radě EU

Zpráva Radia Proglas - Předseda Ekumenické rady církví hodnotí bruselskou cestu

| 29.01.09
V souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU navštívila delegace Ekumenické rady církví od 27. do 29. ledna 2009 Brusel. Rádio Proglas dnes zveřejnilo zprávu o tom, jak hodnotí Pavel Černý, Předseda ERC, tuto návštěvu. Zprávu s audio vstupy naleznete zde.
Cíkve a předsednictví ČR v Radě EU

Průvodce pro církve a křesťanské organizace v EU k volbám do Evropského parlamentu - aktualizováno

erc | 04.06.09
Milí přátelé, volby do Evropského parlamentu v České republice budou 5. – 6. června 2009. K těmto volbám můžete využít Průvodce pro církve a křesťanské organizace v Evropské unii, který nese podtitul "Naše křesťanská vize – naše obavy – naše otázky."
Průvodce byl připraven Komisí pro církev a společnost, Eurodiaconií, Komisí církví pro migranty v Evropě a sdružením APRODEV.
Letáček z angličtiny do češtiny přeložila Hana Volná, referentka komise ERC pro předsednictví ČR v EU.
Průvodce pro církve a křesťanské organizace v Evropské unii k volbám do Evropského parlamentu - MS WORD
Průvodce pro církve a křesťanské organizace v Evropské unii k volbám do Evropského parlamentu - PDF
(Soubor ve formátu PDF můžete vytisknout i jako brožuru v Acrobat Readeru. Vyberte v horním menu volbu SOUBOR, pak vyberta volbu TISKNOUT a na kartě tisk vyberte Měřítko stránky: TISK BROŽURY. Stiskněte OK.)