Pro foto ve větším rozlišení klikněte na obrázekTematicky bude Týden modliteb za jednotu křesťanů v příštím roce vycházet ze zkušenosti církví v Jeruzalémě. 

Na webové stránce Světové rady církví jsou již k dispozici materiály k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů v roce 2011 ve čtyřech světových jazycích.
Téma Jednota v učení apoštolů, bratrství, lámání chleba a modlitba bylo vybráno skupinou křesťanů, představitelů církví z Jeruzaléma a vychází z novozákonní knihy Skutků apoštolských, z kapitoly druhé, verše 42, kde je psáno: Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Je to výzva a inspirace k znovuobnovení, návratu ke kořenům víry, je to výzva k rozpomenutí se na časy, kdy církev byla ještě nerozdělená.

Do Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který se v církvích na severní polokouli tradičně slaví mezi 18. a 25. lednem a na jižní polokouli v době Svatodušních svátků (Letnic), se každý rok zapojuje bezpočet sborů a farností z celého světa. Během tohoto týdne se společně setkávají křesťané z různých církví a také se společně modlí během bohoslužebných shromáždění připravených právě pro tuto příležitost.

Jednota církve, o kterou usilujeme, není pouhé abstraktní přání napsal ve svém dopise, který byl adresován členským církvím WCC a ve kterém byly představeny modlitby pro rok 2011, generální tajemník Světové rady církví Dr. Olav Fykse Tveit. U křesťanů v Jeruzalémě, kteří žijí v místech historické kontinuity s apoštolskou komunitou, mateřskou církví nás všech, se tato jednota projevuje skrze modlitby, reflexe a hlasy, které zaznívají v okamžicích beznaděje a utrpení. Společně s nimi věříme, že Bůh je s námi, když se modlíme za mír a spravedlnost pro všechny obyvatele Svaté země.

Liturgické a biblické materiály pro Týden modliteb za jednotu křesťanů připravuje od roku 1968 společně Světová rada církví (Komise pro víru a řád) a Římskokatolická církev (Papežská rada pro jednotu křesťanů).

Materiály jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, portugalštině a španělštině a obsahují uvedení do tématu, návrh pořadu ekumenického bohoslužebného shromáždění, který si církve v jednotlivých zemích mohou upravit dle svých potřeb a zvyklostí, případně liturgického, sociálního a kulturního kontextu, dále biblické reflexe a modlitby na celý Týden modliteb (ve skutečnosti trvá 8 dní) a modlitby vztahující se k ekumenické situaci v Jeruzalémě.

Český překlad textů zajišťuje Česká biskupská konference, brožurku v prvních dnech nového roku tradičně vydává Ekumenická rada církví v ČR, texty jsou k dispozici i na webu ERC, www.ekumenickarada.cz

Ze stránek Světové rady církví přeložila Sandra Zálabová


Níže v příloze tohoto článku naleznete elektronickou českou verzi Programu Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2011.

Pro malý zájem o tištěnou brožuru k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů ERC v ČR tuto tištěnou brožuru nebude vydávat.


Soubory ke stažení:

Modlitby za jednotu 2011.pdf