11.studijní den

 
 

Tisková zpráva z 11. studijního dne ERC

| 23.04.09
Dne 16. dubna 2009 se v prostorách modlitebny Evangelické církve metodistické v pražské Ječné ulici uskutečnil 11. studijní den Ekumenické rady církví v ČR, tentokrát na téma „Ekoteologie – Odpovědnost za Boží stvoření“.
Foto: Revd. Peter Pavlovič
Toto téma patří k těm, která si místo k diskutování a praktickému v církvích zatím spíše hledají, nicméně skladba přednášek a příklady z praxe ukázaly, že se v současné době jedná o téma čím dál více aktuální, živé, myšlenkově nosné a v každodenním životě církve mnohdy žité bez dosavadní čím dál více potřebné pozornosti.
Zájemci o dané téma se po úvodní prezenci a společné ranní pobožnosti, kterou vedl superintendent Evangelické církve metodistické, Josef Červeňák, jinak též moderátor celého setkání, zaposlouchali do první přednášky, „Od environmentalismu k péči o Stvoření“, které se ujal Revd. Peter Pavlovič, slovenský kněz, který již desátým rokem působí ve strukturách Komise evropských církví (CEC-KEK) v Bruselu. Zaměřil se mimo jiné na zodpovězení otázky „Co otázka péče o Stvoření znamená pro náš život v církvi?“ a rozvedl pojetí sekulárního a křesťanského přístupu k
životnímu prostředí. V dalším bloku dopoledního programu promluvil nejprve farář a ornitolog Pavel Světlík z pobočky světové křesťanské organizace A Rocha o praktické činnosti této organizace v České republice, a poté Mgr. Roman Juriga z Pravoslavné církve, který přítomné ve svém zamyšlení přivedl k některým křesťanským východiskům ekoteologie. Po krátké přestávce se slova ujal ThDr. Jiří Silný, ředitel Ekumenické akademie Praha. Jeho příspěvek, stejně jako většina ostatních doplněný obrazovou dokumentací, se zabýval tématem naší křesťanské odpovědnosti v souvislosti s dopady klimatických změn na rozvojové země a vycházel z problematiky, kterou se Ekumenická akademie Praha zabývá dlouhodobě.
11. studijní den

Foto: 11. studijní den
V odpoledním programu, který byl zaměřen více „prakticky“, byli účastníci seznámeni se záměrem Marka Drápala, který se v současné době v České republice snaží získat podporu pro založení české odnože Evropské křesťanské environmentální sítě. Na tuto prezentaci plynule navázal opět Revd. Peter Pavlovič s příspěvkem právě o ECENu, Evropské křesťanské environmentální síti a o práci církví v evropském kontextu praktické ekoteologie. Díky schůzkám tzv. troiky, tedy tří po sobě předsedajících zemí Radě EU (Francie, Česko, Švédsko) a zájmu spolupracovat na společných bodech priorit předsednictví vlád těchto států, se 11. studijního dne ERC zúčastnil také švédský komisař pro problematiku udržitelného rozvoje, Revd. Henrik Grape, který přítomné účastníky seznámil s ekoteologií v praxi švédských církví a ve své přednášce se dále věnoval i švédskou stranou hojně diskutované problematice klimatických změn. 11. studijní den Ekumenické rady církví v ČR na téma „Ekoteologie – Odpovědnost za Boží stvoření“ poté pokračoval plenární diskuzí. Závěr, krátce po 15. hodině odpolední, patřil modlitebnímu ztišení a poděkování přednášejícím i účastníkům.
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice ERC a tisková mluvčí
Tisková zpráva z 11. studijního dne ERC (DOC)

Prodloužení termínu přihlášek na 11. studijní den ERC

| 31.03.09
Milí přátelé, srdečně vás zveme na 11. studijní den ERC, který se uskuteční 16. dubna v modlitebně ECM, Ječná 19, Praha 2. Tématem setkání je Ekoteologie - Odpovědnost za Boží stvoření. Přihlášky zasílejte do 14. dubna 2009 na adresu erc@ekumenickarada.cz nebo do ERC, Donská 5/370, 101 00 Praha 10.
Podrobnjěší informace naleznete v přiložené aktualizované pozvánce.
Současně také prosíme o předání této informace dalším zájemcům.
Aktualizovaná pozvánka na 11. studijní den

Ekoteologie - odpovědnost za Boží stvoření - aktualizováno

| 31.03.09
Milí přátelé, srdečně vás zveme na 11. studijní den ERC, který se uskuteční 16. dubna v modlitebně ECM, Ječná 19, Praha 2. Tématem setkání je Ekoteologie - Odpovědnost za Boží stvoření. Hlavními přednášejícími budou Revd. Peter Pavlovič (European Christian Environmental Network), Mgr. Roman Juriga (o. s. Pravoslavná akademie Vilémov), ThDr. Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha) a Revd. Henrik Grape (Švédská církev).
Přihlášky zasílejte do 14. dubna 2009 na adresu erc@ekumenickarada.cz nebo do ERC, Donská 5/370, 101 00 Praha 10. Poplatek 120 Kč (v ceně je vegetariánský oběd) se hradí na místě.
Podrobnjěší informace naleznete v přiložené aktualizované pozvánce.
Současně také prosíme o předání této informace dalším zájemcům.
Aktualizovaná pozvánka na 11. studijní den